DailyVerses.net
<

1 Chronicles - KJV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

1 Chronicles 1
1 Chronicles 2
1 Chronicles 3
1 Chronicles 4
1 Chronicles 5
1 Chronicles 6
1 Chronicles 7
1 Chronicles 8
1 Chronicles 9
1 Chronicles 10
1 Chronicles 11
1 Chronicles 12
1 Chronicles 13
1 Chronicles 14
1 Chronicles 15
1 Chronicles 16
1 Chronicles 17
1 Chronicles 18
1 Chronicles 19
1 Chronicles 20
1 Chronicles 21
1 Chronicles 22
1 Chronicles 23
1 Chronicles 24
1 Chronicles 25
1 Chronicles 26
1 Chronicles 27
1 Chronicles 28
1 Chronicles 29

Bible Verses

« 1 Chronicles 29:14 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
O give thanks unto the Lord; for he is good; for his mercy endureth for ever.Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Seek the Lord and his strength, seek his face continually.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Thine, O Lord is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!
Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.Bohatstvo a sláva pochádza od teba, ty panuješ nad všetkým, v tvojej ruke je sila a moc a v tvojej moci je zveľadiť a upevniť všetko.
Comments
Bible verse of the day
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies