DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma blízkost

«你 們 若 順 從 耶 和 華 , 耶 和 華… 歷 代 志 下 15:2»
Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, dá se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás.你 們 若 順 從 耶 和 華 , 耶 和 華 必 與 你 們 同 在 ; 你 們 若 尋 求 他 , 就 必 尋 見 ; 你 們 若 離 棄 他 , 他 必 離 棄 你 們 。
Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte.要 尋 求 耶 和 華 與 他 的 能 力 , 時 常 尋 求 他 的 面 。
Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí! Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání!義 人 呼 求 , 耶 和 華 聽 見 了 , 便 救 他 們 脫 離 一 切 患 難 。 耶 和 華 靠 近 傷 心 的 人 , 拯 救 靈 性 痛 悔 的 人 。
Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.當 叫 眾 人 知 道 你 們 謙 讓 的 心 。 主 已 經 近 了 。
Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.願 賜 平 安 的 主 隨 時 隨 事 親 自 給 你 們 平 安 ! 願 主 常 與 你 們 眾 人 同 在 !
Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal.有 一 件 事 , 我 曾 求 耶 和 華 , 我 仍 要 尋 求 : 就 是 一 生 一 世 住 在 耶 和 華 的 殿 中 , 瞻 仰 他 的 榮 美 , 在 他 的 殿 裡 求 問 。
Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!你 必 將 生 命 的 道 路 指 示 我 。 在 你 面 前 有 滿 足 的 喜 樂 ; 在 你 右 手 中 有 永 遠 的 福 樂 。
Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí.你 們 從 前 遠 離 神 的 人 , 如 今 卻 在 基 督 耶 穌 裡 , 靠 著 他 的 血 , 已 經 得 親 近 了 。
Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha.神 將 他 的 靈 賜 給 我 們 , 從 此 就 知 道 我 們 是 住 在 他 裡 面 , 他 也 住 在 我 們 裡 面 。
Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.我 一 生 一 世 必 有 恩 惠 慈 愛 隨 著 我 ; 我 且 要 住 在 耶 和 華 的 殿 中 , 直 到 永 遠 。
Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte.要 尋 求 耶 和 華 與 他 的 能 力 , 時 常 尋 求 他 的 面 。
Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.當 趁 耶 和 華 可 尋 找 的 時 候 尋 找 他 , 相 近 的 時 候 求 告 他 。
Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.我 不 撇 下 你 們 為 孤 兒 , 我 必 到 你 們 這 裡 來 。
Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.還 有 末 了 的 話 : 願 弟 兄 們 都 喜 樂 。 要 作 完 全 人 ; 要 受 安 慰 ; 要 同 心 合 意 ; 要 彼 此 和 睦 。 如 此 , 仁 愛 和 平 的 神 必 常 與 你 們 同 在 。
Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů.在 你 的 院 宇 住 一 日 , 勝 似 在 別 處 住 千 日 ; 寧 可 在 我 神 殿 中 看 門 , 不 願 住 在 惡 人 的 帳 棚 裡 。
Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá.願 耶 和 華 我 們 的 神 與 我 們 同 在 , 像 與 我 們 列 祖 同 在 一 樣 , 不 撇 下 我 們 , 不 丟 棄 我 們 。
V nesmírném slitování jsi ale s nimi neskoncoval, neopustil jsi je, neboť jsi Bůh milostivý a soucitný.然 而 你 大 發 憐 憫 , 不 全 然 滅 絕 他 們 , 也 不 丟 棄 他 們 ; 因 為 你 是 有 恩 典 、 有 憐 憫 的 神 。
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.從 來 沒 有 人 看 見 神 , 只 有 在 父 懷 裡 的 獨 生 子 將 他 表 明 出 來 。
Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.‘要 醫 治 那 城 裡 的 病 人 , 對 他 們 說 : 神 的 國 臨 近 你 們 了 。
Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky.摩 西 在 耶 和 華 那 裡 四 十 晝 夜 , 也 不 吃 飯 也 不 喝 水 。 耶 和 華 將 這 約 的 話 , 就 是 十 條 誡 , 寫 在 兩 塊 版 上 。
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.吃 我 肉 、 喝 我 血 的 人 常 在 我 裡 面 , 我 也 常 在 他 裡 面 。

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny,
ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.

Náhodný Biblický verš

Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!