DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma mluvení

Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce.Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit.
Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!A good man out of the good treasure of his heart brings forth good; and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.
Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.
Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.
Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing.
Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.
I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.
Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment.
Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.In the multitude of words sin is not lacking, But he who restrains his lips is wise.
Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných.Open your mouth for the speechless, In the cause of all who are appointed to die.
Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!A man has joy by the answer of his mouth, And a word spoken in due season, how good it is!
Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv.A soft answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger.
Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu.For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body.
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.
Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty.The words of a wise man’s mouth are gracious, But the lips of a fool shall swallow him up.
Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.
Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.
Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech.Therefore whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops.
Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být!Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so.
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.
Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.
Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words.

Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy!Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!