DailyVerses.net

1. Mooseksen kirja - KR92 & NBG

>
Lue tämä Raamatun kirja netissä, klikkaa tästä.

1. Mooseksen kirja 1
1. Mooseksen kirja 2
1. Mooseksen kirja 3
1. Mooseksen kirja 4
1. Mooseksen kirja 5
1. Mooseksen kirja 6
1. Mooseksen kirja 7
1. Mooseksen kirja 8
1. Mooseksen kirja 9
1. Mooseksen kirja 10
1. Mooseksen kirja 11
1. Mooseksen kirja 12
1. Mooseksen kirja 13
1. Mooseksen kirja 14
1. Mooseksen kirja 15
1. Mooseksen kirja 16
1. Mooseksen kirja 17
1. Mooseksen kirja 18
1. Mooseksen kirja 19
1. Mooseksen kirja 20
1. Mooseksen kirja 21
1. Mooseksen kirja 22
1. Mooseksen kirja 23
1. Mooseksen kirja 24
1. Mooseksen kirja 25
1. Mooseksen kirja 26
1. Mooseksen kirja 27
1. Mooseksen kirja 28
1. Mooseksen kirja 29
1. Mooseksen kirja 30
1. Mooseksen kirja 31
1. Mooseksen kirja 32
1. Mooseksen kirja 33
1. Mooseksen kirja 34
1. Mooseksen kirja 35
1. Mooseksen kirja 36
1. Mooseksen kirja 37
1. Mooseksen kirja 38
1. Mooseksen kirja 39
1. Mooseksen kirja 40
1. Mooseksen kirja 41
1. Mooseksen kirja 42
1. Mooseksen kirja 43
1. Mooseksen kirja 44
1. Mooseksen kirja 45
1. Mooseksen kirja 46
1. Mooseksen kirja 47
1. Mooseksen kirja 48
1. Mooseksen kirja 49
1. Mooseksen kirja 50

Raamatun jakeita

1. Mooseksen kirja 1:1-2

KR92
X
NBG
Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
Herra Jumala sanoi: »Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.»En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään.En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.
Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: – Tämä se on! Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi.En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.
Jumala sanoi vielä: »Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne.»En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.
Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
Minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta.Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde.
Teidän ravintonanne olkoot kaikki olennot, jotka elävät ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille, niin kuin annoin teille vihreät kasvit. Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, te ette saa syödä.Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn; Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten.
Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin.Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.
Jumala sanoi: »Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu.»En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
Kommenttia
Päivän Raamatun jae
Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto.
Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:
Sähköposti
Facebook
Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma
Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!