DailyVerses.netAiheetSatunnainen jaeTilaa

Raamatun jakeita viisaudesta

«Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Sananlaskut 2:6»
Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen.Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.
Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.
Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad!
Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.
Hanki viisautta, se on parempaa kuin kulta, hanki ymmärrystä, se on kalliimpaa kuin hopea.Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost.
Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy.Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást.
Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte.K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem.
Ylimielisyydestä koituu vain riitaa, viisas se, joka neuvoja kuulee.Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu.
Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.Kdo se má rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne.
Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas.Ať se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, ať se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý.
Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti.
Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.
Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!
Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä, nöyrien kumppani on viisaus.Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.
Joka minut löytää, löytää elämän, hänet Herra ottaa suosioonsa.Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.
Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.
Moukka ei yritäkään ymmärtää, silti hän tahtoo mielipiteensä julki.Tupec nijak nestojí o rozumnost – chce jen vyklopit, co má na srdci.
Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora.
Ymmärtäväinen ottaa ohjeet varteen, mutta mieletön etsii tuhoaan.Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne.
Herra Sebaot on antanut tämänkin taidon. Ihmeelliset ovat hänen neuvonsa, hän antaa runsaan menestyksen.Od Hospodina zástupů to všechno pochází – jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý je v moudrosti!
Sinua, isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme, olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle.Chválím tě a oslavuji, Bože otců mých – moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme tě prosili, oznámil jsi nám sen královský!
Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!
Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.
Pitkämielisyys on järkevän miehen merkki, äkkipikaisuus on hulluuden huippu.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.

Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.
Edellinen123Seuraava

Päivän Raamatun jae

Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista.

Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:

Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma

Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!