DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Protezione

«Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. Efesini 6:11»
Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo.Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela
Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà.Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.
Così possiamo dire con fiducia: Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo?Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?
Nessun'arma affilata contro di te avrà successo, farai condannare ogni lingua che si alzerà contro di te in giudizio. Questa è la sorte dei servi del Signore, quanto spetta a loro da parte mia. Oracolo del Signore.Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.
Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven, mijn enkels hebben niet gewankeld.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen.
Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l'uomo?De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?
Tu sei mio rifugio e mio scudo, spero nella tua parola.U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.
Tutto posso in colui che mi dà la forza.Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come ho gia fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò.Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.
La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco; egli è scudo per chi in lui si rifugia.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.
Ma io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo.Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.
Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
Ma tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.
Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.
E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.
Ogni parola di Dio è appurata; egli è uno scudo per chi ricorre a lui.Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.
Torre fortissima è il nome del Signore: il giusto vi si rifugia ed è al sicuro.De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.
Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli?Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?
Ti coprirà con le sue penne sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
C'è forse un dio come il Signore; una rupe fuori del nostro Dio?Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God?

Imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!
Precedente12Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

Tutto posso in colui che mi dà la forza.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati