DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse
<

Philippians 1 - ESV & NBG

>
And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ this will turn out for my deliverance.Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des Geestes van Jezus Christus.
For to me to live is Christ, and to die is gain.Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.
I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account.Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil.
For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in him but also suffer for his sake.Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.

Bible verse of the day

Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?

Random Bible Verse

Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies