DailyVerses.netTemasInscreva-seVersículo Aleatório
<

1 Coríntios 15 - ARC & NBV

>
«1 Coríntios 15:1-2»
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis; pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão.Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.
Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.
Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.
Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes.Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Vigiai justamente e não pequeis; porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus; digo-o para vergonha vossa.Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.
Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Versículo da Bíblia do dia

Estendo para ti as minhas mãos;
a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. (Selá)

Versículo Aleatório da Bíblia

Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.

Versículo da Bíblia do dia

Estendo para ti as minhas mãos; a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. (Selá)

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies