DailyVerses.net
主題訂閱隨機聖經金句

69 聖經金句關於 言語

«以 弗 所 書 4:29»
生 死 在 舌 頭 的 權 下 , 喜 愛 他 的 , 必 吃 他 所 結 的 果 子 。Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
善 人 從 他 心 裡 所 存 的 善 就 發 出 善 來 ; 惡 人 從 他 心 裡 所 存 的 惡 就 發 出 惡 來 ; 因 為 心 裡 所 充 滿 的 , 口 裡 就 說 出 來 。Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
污 穢 的 言 語 一 句 不 可 出 口 , 只 要 隨 事 說 造 就 人 的 好 話 , 叫 聽 見 的 人 得 益 處 。Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
謹 守 口 的 , 得 保 生 命 ; 大 張 嘴 的 , 必 致 敗 亡 。Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
不 以 惡 報 惡 , 以 辱 罵 還 辱 罵 , 倒 要 祝 福 ; 因 你 們 是 為 此 蒙 召 , 好 叫 你 們 承 受 福 氣 。Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
溫 良 的 舌 是 生 命 樹 ; 乖 謬 的 嘴 使 人 心 碎 。Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
愚 昧 人 若 靜 默 不 言 也 可 算 為 智 慧 ; 閉 口 不 說 也 可 算 為 聰 明 。Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
我 又 告 訴 你 們 , 凡 人 所 說 的 閒 話 , 當 審 判 的 日 子 , 必 要 句 句 供 出 來 。Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.
我 親 愛 的 弟 兄 們 , 這 是 你 們 所 知 道 的 , 但 你 們 各 人 要 快 快 的 聽 , 慢 慢 的 說 , 慢 慢 的 動 怒 。Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
你 當 為 啞 巴 開 口 , 為 一 切 孤 獨 的 伸 冤 。Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
多 言 多 語 難 免 有 過 ; 禁 止 嘴 唇 是 有 智 慧 。Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.
口 善 應 對 , 自 覺 喜 樂 ; 話 合 其 時 , 何 等 美 好 。Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.
小 子 們 哪 , 我 們 相 愛 , 不 要 只 在 言 語 和 舌 頭 上 , 總 要 在 行 為 和 誠 實 上 。Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
回 答 柔 和 , 使 怒 消 退 ; 言 語 暴 戾 , 觸 動 怒 氣 。Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.
往 來 傳 舌 的 , 洩 漏 密 事 ; 心 中 誠 實 的 , 遮 隱 事 情 。Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
原 來 我 們 在 許 多 事 上 都 有 過 失 ; 若 有 人 在 話 語 上 沒 有 過 失 , 他 就 是 完 全 人 , 也 能 勒 住 自 己 的 全 身 。En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.
智 慧 人 的 口 說 出 恩 言 ; 愚 昧 人 的 嘴 吞 滅 自 己 。De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.
倘 若 你 的 弟 兄 得 罪 你 , 你 就 去 , 趁 著 只 有 他 和 你 在 一 處 的 時 候 , 指 出 他 的 錯 來 。 他 若 聽 你 , 你 便 得 了 你 的 弟 兄 。Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.
你 的 讚 美 , 你 的 榮 耀 終 日 必 滿 了 我 的 口 。Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.
因 此 , 你 們 在 暗 中 所 說 的 , 將 要 在 明 處 被 人 聽 見 ; 在 內 室 附 耳 所 說 的 , 將 要 在 房 上 被 人 宣 揚 。Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.
你 們 禱 告 , 不 可 像 外 邦 人 , 用 許 多 重 複 話 , 他 們 以 為 話 多 了 必 蒙 垂 聽 。Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.
況 且 我 們 的 軟 弱 有 聖 靈 幫 助 , 我 們 本 不 曉 得 當 怎 樣 禱 告 , 只 是 聖 靈 親 自 用 說 不 出 來 的 歎 息 替 我 們 禱 告 。De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
不 先 商 議 , 所 謀 無 效 ; 謀 士 眾 多 , 所 謀 乃 成 。Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
你 若 口 裡 認 耶 穌 為 主 , 心 裡 信 神 叫 他 從 死 裡 復 活 , 就 必 得 救 。Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
你 們 要 稱 謝 耶 和 華 , 求 告 他 的 名 , 在 萬 民 中 傳 揚 他 的 作 為 !Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.

頌 讚 和 咒 詛 從 一 個 口 裡 出 來 ! 我 的 弟 兄 們 , 這 是 不 應 當 的 !Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
上一頁123下一頁

每日聖經金句

我 的 神 必 照 他 榮 耀 的 豐 富 , 在 基 督 耶 穌 裡 , 使 你 們 一 切 所 需 用 的 都 充 足 。

隨機聖經金句

我 在 急 難 中 求 告 耶 和 華 , 他 就 應 允 我 , 把 我 安 置 在 寬 闊 之 地 。
下一節!   有圖片

每日聖經金句

我 的 神 必 照 他 榮 耀 的 豐 富 , 在 基 督 耶 穌 裡 , 使 你 們 一 切 所 需 用 的 都 充 足 。

收到每日聖經金句:

個人聖經閱讀計劃

建立一個帳戶來設定您的聖經閱讀計劃,您將在這裡看到進度和下一章內容!