DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bližní

Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní.Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another; love as brothers, be tenderhearted, be courteous.
Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého.Let no one seek his own, but each one the other’s well-being.
Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud.Therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing.
Neste břemena jedni druhých – tak naplníte Kristův zákon.Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.
Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“For all the law is fulfilled in one word, even in this: “You shall love your neighbor as yourself.”
Bratrská láska ať zůstává. Nezapomínejte na pohostinnost – díky ní někteří nevědomky hostili anděly!Let brotherly love continue. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some have unwittingly entertained angels.
Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci.Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.
Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.
Ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých.Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.
Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry.Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.
Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit.Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother’s way.
Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do.
Jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov!Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.
Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another.
Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona láska.Love does no harm to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law.
Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe – vždyť sám děláš to, co soudíš!Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another you condemn yourself; for you who judge practice the same things.
Především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť „láska přikryje množství hříchů.“And above all things have fervent love for one another, for “love will cover a multitude of sins.”
Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám.And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.
Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“ a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“For the commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not bear false witness,” “You shall not covet,” and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, “You shall love your neighbor as yourself.”
Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another.
Kdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští.To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.
To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé.For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another.
Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru.One person esteems one day above another; another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind.
Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world.

Takto promlouval Hospodin zástupů: ‚Prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit a laskavost. Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.‘Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Můj osud v ruce máš, vysvoboď mě z ruky nepřátel, kteří mě stíhají!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!