DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Matouš - ČEP & CUV

«Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a… Matouš 11:28»
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.凡 勞 苦 擔 重 擔 的 人 可 以 到 我 這 裡 來 , 我 就 使 你 們 得 安 息 。
Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“耶 穌 說 : 讓 小 孩 子 到 我 這 裡 來 , 不 要 禁 止 他 們 ; 因 為 在 天 國 的 , 正 是 這 樣 的 人 。
Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.你 們 饒 恕 人 的 過 犯 , 你 們 的 天 父 也 必 饒 恕 你 們 的 過 犯 。
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.因 為 無 論 在 那 裡 , 有 兩 三 個 人 奉 我 的 名 聚 會 , 那 裡 就 有 我 在 他 們 中 間 。
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.所 以 , 你 們 要 去 , 使 萬 民 作 我 的 門 徒 , 奉 父 、 子 、 聖 靈 的 名 給 他 們 施 洗 。 凡 我 所 吩 咐 你 們 的 , 都 教 訓 他 們 遵 守 , 我 就 常 與 你 們 同 在 , 直 到 世 界 的 末 了 。
Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.你 禱 告 的 時 候 , 要 進 你 的 內 屋 , 關 上 門 , 禱 告 你 在 暗 中 的 父 ; 你 父 在 暗 中 察 看 , 必 然 報 答 你 。
Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.經 上 說 : 我 喜 愛 憐 恤 , 不 喜 愛 祭 祀 。 這 句 話 的 意 思 , 你 們 且 去 揣 摩 。 我 來 本 不 是 召 義 人 , 乃 是 召 罪 人 。
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.所 以 , 凡 聽 見 我 這 話 就 去 行 的 , 好 比 一 個 聰 明 人 , 把 房 子 蓋 在 磐 石 上 。
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.你 們 禱 告 , 不 可 像 外 邦 人 , 用 許 多 重 複 話 , 他 們 以 為 話 多 了 必 蒙 垂 聽 。
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘主 人 說 : 好 , 你 這 又 良 善 又 忠 心 的 僕 人 , 你 在 不 多 的 事 上 有 忠 心 , 我 要 把 許 多 事 派 你 管 理 ; 可 以 進 來 享 受 你 主 人 的 快 樂 。

Biblický verš dne

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Náhodný Biblický verš

A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!