DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma přátelství

Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení.A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.
Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje.A man who has friends must himself be friendly, But there is a friend who sticks closer than a brother.
Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.He who covers a transgression seeks love, But he who repeats a matter separates friends.
Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!Behold, how good and how pleasant it is For brethren to dwell together in unity!
Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?!For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.
Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.Beloved, let us love one another, for love is of God; and everyone who loves is born of God and knows God.
Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý provázek se těžko přetrhne!Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.
Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.
Kdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští.To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.
Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.And this commandment we have from Him: that he who loves God must love his brother also.
Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele.As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.
Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha má štědrou odměnu.Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.
Nepleťte se: „Špatné vztahy kazí mravy.“Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”
Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích – lepší je blízký soused než bratr vzdálený!Do not forsake your own friend or your father’s friend, Nor go to your brother’s house in the day of your calamity; Better is a neighbor nearby than a brother far away.
Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení, to jest, abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší.For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established— that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me.
‚Cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’
Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu.God sets the solitary in families; He brings out those who are bound into prosperity; But the rebellious dwell in a dry land.

Biblický verš dne

Můj osud v ruce máš, vysvoboď mě
z ruky nepřátel, kteří mě stíhají!

Náhodný Biblický verš

Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Můj osud v ruce máš, vysvoboď mě z ruky nepřátel, kteří mě stíhají!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!