DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Zacharjáš 1 - ČEP & ESV

Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů.Return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts.
Nebuďte jako vaši otcové, k nimž volávali dřívější proroci: ‚Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se přece od svých zlých cest a od svých zlých skutků!‘ Ale neposlechli, pozornost tomu nevěnovali, je výrok Hospodinův.Do not be like your fathers, to whom the former prophets cried out, ‘Thus says the Lord of hosts, Return from your evil ways and from your evil deeds.’ But they did not hear or pay attention to me, declares the Lord.

Biblický verš dne

Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

Náhodný Biblický verš

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina,
který důvěřuje Hospodinu.
Bude jako strom zasazený u vody;
své kořeny zapustil u vodního toku,
nezakusí přicházející žár.
Jeho listí je zelené,
v roce sucha se ničeho neobává,
nepřestává nést plody.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!