DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma láska

 • Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
 • Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.
 • Ohlas mi zrána své milosrdenství,
  neboť doufám v tebe.
  Dej mi poznat cestu, po níž mám jít,
  neboť k tobě pozvedám svou duši.
 • Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
 • Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost!
  Přivaž si je na hrdlo,
  napiš je na tabulku svého srdce.
  Tak najdeš milost a uznání
  v očích Božích i lidských.
 • Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
 • A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
 • My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
 • Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.
 • Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
 • Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
 • Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce.
 • To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
 • Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
 • A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
 • Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,
  neslitovat se nad synem vlastního života?
  I kdyby některé zapomněly,
  já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní,
  tvé hradby mám před sebou stále.
 • Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
 • Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.
 • Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
 • Polož si mě na srdce jako pečeť,
  jako pečeť na své rámě.
  Vždyť silná jako smrt je láska,
  neúprosná jako hrob žárlivost lásky.
  Žár její – žár ohně,
  plamen Hospodinův.
 • Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
 • Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
 • Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
 • Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný,
  protože jsem si tě zamiloval,
  dám za tebe mnohé lidi
  a národy za tvůj život.
 • Ale jak je psáno:
  ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo,
  co ani člověku na mysl nepřišlo,
  připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte