DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma láska

 • Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
 • Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.
 • Ohlas mi zrána své milosrdenství,
  neboť doufám v tebe.
  Dej mi poznat cestu, po níž mám jít,
  neboť k tobě pozvedám svou duši.
 • Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
 • Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost!
  Přivaž si je na hrdlo,
  napiš je na tabulku svého srdce.
  Tak najdeš milost a uznání
  v očích Božích i lidských.
 • Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
 • A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
 • My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
 • Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.
 • Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
 • Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
 • Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce.
 • To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
 • Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
 • Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,
  neslitovat se nad synem vlastního života?
  I kdyby některé zapomněly,
  já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní,
  tvé hradby mám před sebou stále.
 • A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
 • Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
 • Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.
 • Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
 • Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
 • Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
 • Polož si mě na srdce jako pečeť,
  jako pečeť na své rámě.
  Vždyť silná jako smrt je láska,
  neúprosná jako hrob žárlivost lásky.
  Žár její – žár ohně,
  plamen Hospodinův.
 • Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
 • Ale jak je psáno:
  ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo,
  co ani člověku na mysl nepřišlo,
  připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘
 • Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný,
  protože jsem si tě zamiloval,
  dám za tebe mnohé lidi
  a národy za tvůj život.

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!