DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Planificación

«Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery. Príslovia 16:3»
Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos serán afirmados.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová endereza sus pasos.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
Te dé conforme al deseo de tu corazón, Y cumpla todo tu consejo.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; Mas en la multitud de consejeros se afirman.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas el consejo de Jehová permanecerá.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však iba rozhodnutie Pánovo.
Hazme oír por la mañana tu misericordia, Porque en ti he confiado; Hazme saber el camino por donde ande, Porque a ti he elevado mi alma.Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste.Nenamáhaj sa zbohatnúť a zdržuj svoju vynaliezavosť.
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.
No envidies al hombre injusto, Ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso; Mas su comunión íntima es con los justos.Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.

Versículo de la Biblia del día

Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies