DailyVerses.net

22 Raamatun jakeita hengellisestä etsinnästä

« 1. Aikakirja 16:11 »

KR92
X
ESV
Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte.You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.
Herra on teidän kanssanne, jos te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, löydätte hänet, mutta jos hylkäätte hänet, hän hylkää teidät.The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.
Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!
Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä.O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.
Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.
Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo.Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta.I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.
Sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua.And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you.
Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!
Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.
Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.For the Son of Man came to seek and to save the lost.
Näin sanoo Herra Israelin kansalle: – Etsikää minua, niin saatte elää!For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek me and live.”
Onnen löytää, joka vaimon löytää, hän on päässyt Herran suosioon.He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.
Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan.Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.
Minä olen kyllä ollut lähellä, mutta he eivät ole minua etsineet, olen ollut läsnä, mutta he eivät ole minua kyselleet, olen sanonut: »Tässä olen, tässä olen!» tälle pakanakansalle, joka ei kutsunut avuksi minun nimeäni.I was ready to be sought by those who did not ask for me; I was ready to be found by those who did not seek me. I said, “Here I am, here I am,” to a nation that was not called by my name.
Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää, mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin.The young lions suffer want and hunger; but those who seek the Lord lack no good thing.
Pyrkikää hyvään, älkää pahaan, jotta saisitte elää! Silloin Herra Jumala Sebaot on teidän kanssanne, niin kuin te sanotte hänen olevan.Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.
Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.O Lord, you have searched me and known me! You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from afar.
Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä.Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.
Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.
Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää, ja siksi voin kulkea kevein mielin.And I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts.
Yhtä lailla on viisaus sinulle hyväksi: kun löydät sen, sinulla on tulevaisuus, toivosi ei raukea tyhjiin.Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.

Lue lisää

Kommenttia
Päivän Raamatun jae
Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: »Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.»
Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:
Sähköposti
Facebook