DailyVerses.net
mailfacebook

24 Raamatun jakeita hyvyydestä

« Roomalaiskirje 12:21 »
Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.
Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin.
Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.
Hyvä on Herra,
turvapaikka hädän päivänä,
hän tuntee ne, jotka luottavat häneen.
Herra on kaikessa oikeamielinen,
hän on uskollinen kaikissa teoissaan.
Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä.
Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.
»Kaikki on luvallista» – mutta kaikki ei ole hyödyksi. »Kaikki on luvallista» – mutta kaikki ei ole rakentavaa.
Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.
Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä jumalanpelkoa, jumalanpelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta.
Luota Herraan ja tee hyvää,
niin saat asua maassasi,
turvallisilla laidunmailla.
Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.
Uskollisuus on ihmisessä arvokkainta,
parempi on köyhä kuin petollinen.
Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi.
Minä uskon, että saan yhä
kokea Herran hyvyyttä
elävien maassa.
Karta pahaa ja tee hyvää,
pyri sopuun, rakenna rauhaa!
Näin sanoo Herra:
– Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa,
ottakaa oppia menneistä ajoista!
Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä,
niin löydätte rauhan.
Näin sanoin,
mutta te vastasitte: »Emme kulje!»
Herra, sinä olet laupias,
muista minua,
osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.
Älä muista nuoruuteni syntejä,
älä pahoja tekojani!
Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä,
älä unohda minua!
Kuka voi tehdä teille pahaa, jos te kiihkeästi pyritte tekemään hyvää?
Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.
Silloin ymmärrät, mitä oikeus ja vanhurskaus on,
pysyt alusta loppuun oikeamielisten tiellä.
Älkää eksykö! »Huono seura hyvät tavat turmelee.»
Samoin tahdon, että naisten kaunistuksena on hillitty esiintyminen, vaatimattomuus ja säädyllisyys – eivät tukkalaitteet, kultakorut, helmet tai kalliit vaatteet, vaan hyvät teot, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa.
Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää.
Päivän Raamatun jae - DailyVerses.net
Päivän Raamatun jae
Psalmit 147:3
Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa.
mailSähköposti
facebookFacebook