DailyVerses.net

24 Raamatun jakeita kunnioituksesta

« Psalmit 33:18 »

KR92
X
NKJV
Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.
Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.
Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.By humility and the fear of the Lord Are riches and honor and life.
Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa.Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, On those who hope in His mercy.
Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa!Charm is deceitful and beauty is passing, But a woman who fears the Lord, she shall be praised.
Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes which I command you today for your good?
Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.
Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.
Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta.The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.
Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.
Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.But to you who fear My name The Sun of Righteousness shall arise With healing in His wings; And you shall go out And grow fat like stall-fed calves.
Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.
Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.
Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.And so it was, because the midwives feared God, that He provided households for them.
Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.The fear of the Lord is the beginning of wisdom, And the knowledge of the Holy One is understanding.
Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä.Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God and keep His commandments, For this is man’s all.
Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, Who delights greatly in His commandments.
Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon – joka niin tekee, hylkää myös Kaikkivaltiaan.To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.
Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!The fear of the Lord is the beginning of wisdom; A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever.
Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.God shall bless us, And all the ends of the earth shall fear Him.
Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen.Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!
Noudattakaa hänen käskyjään, kulkekaa hänen tietään ja pelätkää häntä.Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him.
Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.

Lue lisää

Kommenttia
Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala.
Sähköposti
Facebook
Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma
Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!