DailyVerses.net

24 Raamatun jakeita lapsista

« Heprealaiskirje 12:11 »

KR92
X
NIV
Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up.
Mutta Jeesus sanoi: »Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.»Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”
Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.Start children off on the way they should go, and even when they are old they will not turn from it.
Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä.Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you! See, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are ever before me.
Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden.No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.
Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan.Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.
Vanhusten kruununa ovat lastenlapset, lasten kunniana heidän isänsä.Children’s children are a crown to the aged, and parents are the pride of their children.
Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista!Dear children, keep yourselves from idols.
Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan.Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.
He vastasivat: »Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi.»They replied, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved—you and your household.”
Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.
Tyhmä väheksyy isänsä opetusta, viisas se, joka nuhteita kuulee.A fool spurns a parent’s discipline, but whoever heeds correction shows prudence.
Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään.See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are! The reason the world does not know us is that it did not know him.
Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia.For those who are led by the Spirit of God are the children of God.
Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi.Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa.I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.
Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä.For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed.
Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: »Abba! Isä!»The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, “Abba, Father.”
Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä.Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves, just as he is pure.
Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children.
Noudattakaa hänen lakejaan ja käskyjään, jotka minä teille tänään annan, että te ja teidän jälkeläisenne menestyisitte ja saisitte elää vanhoiksi siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille ikuisiksi ajoiksi.Keep his decrees and commands, which I am giving you today, so that it may go well with you and your children after you and that you may live long in the land the Lord your God gives you for all time.
Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen.Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever!

Lue lisää

Kommenttia
Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala.
Sähköposti
Facebook
Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma
Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!