DailyVerses.netAiheetSatunnainen jaeTilaa

Raamatun jakeita puhumisesta

«Kielen varassa on elämä ja kuolema – niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. Sananlaskut 18:21»
Kielen varassa on elämä ja kuolema – niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää.V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.
Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.
Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi.Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.
Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen.Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.
Lohduttava puhe antaa elämänrohkeutta, petollinen sana murtaa mielen.Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.
Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.
Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili.Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan.Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Paljossa puheessa vaanii synti, viisas se, joka kielensä hillitsee.Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.
Avaa sinä suusi hiljaisten puolesta, hanki oikeutta syrjityille.Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.
Mikä ilo, kun löytyy sattuva vastaus, oikea sana oikeaan aikaan!Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!
Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan.Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.
Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa.Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.
Juorukellolta salaisuus karkaa, uskotulla ystävällä se on tallessa.Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.
Viisaan sanat saavuttavat suosiota, mutta tyhmän nielee hänen oma suunsa.Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.
Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin.Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.
Siksi minun suuni tulvii kiitosta ja alati ylistää ihanuuttasi.Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.
Niinpä se, mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivänvalossa, ja mitä te neljän seinän sisällä kuiskaatte toisen korvaan, se kuulutetaan julki katoilta.Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.
Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni!Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.
Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Jos harkinta puuttuu, hanke kaatuu, jos on neuvonantajia, se onnistuu.Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.
Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja.Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.
Edellinen123Seuraava

Päivän Raamatun jae

Lahja avaa ovet antajalleen, vie hänet mahtimiesten luo.

Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:

Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma

Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!