DailyVerses.net

17 Raamatun jakeita suunnitelmien tekemisestä

« Sananlaskut 16:9 »

KR92
X
NBG
Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi.Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa.Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.
Täyttäköön hän hartaat toiveesi ja antakoon toimillesi menestyksen!Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Jos harkinta puuttuu, hanke kaatuu, jos on neuvonantajia, se onnistuu.Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
Sinuun minä turvaan – osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta! Sinun puoleesi minä käännyn – opeta minulle tie, jota kulkea!Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.
Ihminen kaavailee monenlaista, mutta kaikki käy Herran tahdon mukaan.Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla.Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Älä rehki rikastuaksesi, älä tuhlaa ajatuksiasi siihen.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.
Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Herra Sebaot on antanut tämänkin taidon. Ihmeelliset ovat hänen neuvonsa, hän antaa runsaan menestyksen.Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.
Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille.Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet.Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
Älä kadehdi väkivallantekijää, älä mieli niille teille, joita hän kulkee. Väärämielistä Herra kammoksuu, mutta oikeamielisen hän ottaa suojaansa.Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.

Lue lisää

Kommenttia
Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala.
Sähköposti
Facebook
Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma
Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!