DailyVerses.net

106 Raamatun jakeita vanhurskaudesta

« Psalmit 37:28 »

KR92
X
ESV
Joka pyrkii oikeuteen ja laupeuteen, saa elämän, kunnian ja vanhurskauden.Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.
Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan.He will render to each one according to his works.
Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen.But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.
Herra rakastaa oikeutta. Hän ei hylkää omiaan vaan varjelee heitä iäti, mutta jumalattomien suku sammuu.For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.
Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.
Ihminen pitää oikeina kaikkia teitään, mutta Herra punnitsee sydämet.Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.
Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.
Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti.For the righteous will never be moved; he will be remembered forever.
Noudata oikeutta ja vanhurskautta, se on Herralle enemmän kuin teurasuhri.To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Ja vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. »Älkää heitä pelätkö älkääkä hämmentykö»But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled.
Herran silmät katsovat vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa.The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.
Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.
Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille.See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.
Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.
Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.
Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa.For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.
Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa.Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.
Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Väärintekijää eivät hänen aarteensa auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
Jumalattoman voitto on pettävää. Joka vanhurskautta kylvää, saa pysyvän palkan.The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.
Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin.And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.
Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.
Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä.With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!
Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat!Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Älä harkitsematta lupaa pyhää lahjaa – olet ansassa, jos lupaustasi kadut.It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.

Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen! Hän antaa syyttömyytesi käydä esiin kirkkaana kuin aamun valo. Sinun oikeutesi loistaa kuin keskipäivän aurinko.Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.
Edellinen12345Seuraava

Lue lisää

Kommenttia
Päivän Raamatun jae
Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: »Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.»
Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:
Sähköposti
Facebook