DailyVerses.net

52 Versetti della Bibbia sulla Saggezza

« Proverbi 2:6 »

CEI
X
KR92
Perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza.Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen.
Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi; profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi.Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.
Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data.Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.
La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia.Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.
E' molto meglio possedere la sapienza che l'oro, il possesso dell'intelligenza è preferibile all'argento.Hanki viisautta, se on parempaa kuin kulta, hanki ymmärrystä, se on kalliimpaa kuin hopea.
Non domandare: «Come mai i tempi antichi erano migliori del presente?», poiché una tale domanda non è ispirata da saggezza.Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy.
Comportatevi saggiamente con quelli di fuori; approfittate di ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito di sapienza, per sapere come rispondere a ciascuno.Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte.
L'insolenza provoca soltanto contese, la sapienza si trova presso coloro che prendono consiglio.Ylimielisyydestä koituu vain riitaa, viisas se, joka neuvoja kuulee.
Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna.Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas.
Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.
Chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza.Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.
Viene la superbia, verrà anche l'obbrobrio, mentre la saggezza è presso gli umili.Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä, nöyrien kumppani on viisaus.
Infatti, chi trova me trova la vita, e ottiene favore dal Signore.Joka minut löytää, löytää elämän, hänet Herra ottaa suosioonsa.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore.Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
Lo stolto non ama la prudenza, ma vuol solo far mostra dei suoi sentimenti.Moukka ei yritäkään ymmärtää, silti hän tahtoo mielipiteensä julki.
Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà.Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza.Pitkämielisyys on järkevän miehen merkki, äkkipikaisuus on hulluuden huippu.
L'assennato accetta i comandi, il linguacciuto va in rovina.Ymmärtäväinen ottaa ohjeet varteen, mutta mieletön etsii tuhoaan.
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.
Anche questo proviene dal Signore degli eserciti: egli si mostra mirabile nel consiglio, grande nella sapienza.Herra Sebaot on antanut tämänkin taidon. Ihmeelliset ovat hänen neuvonsa, hän antaa runsaan menestyksen.
Non lo sai forse? Non lo hai udito? Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile.Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.
Gloria e lode a te, Dio dei miei padri, che mi hai concesso la sapienza e la forza, mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato e ci hai illustrato la richiesta del re.Sinua, isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme, olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle.

Perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui.Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.
Precedente123Seguente

Leggi altro

Commenti
Versetto della Bibbia del Giorno
Sappi che tale è la sapienza per te: se l'acquisti, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata.
Ricevi il versetto Biblico giornaliero:
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati