DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Leviticus - ESV & KAT

Read this Bible book online, click here to read.

Leviticus 1
Leviticus 2
Leviticus 3
Leviticus 4
Leviticus 5
Leviticus 6
Leviticus 7
Leviticus 8
Leviticus 9
Leviticus 10
Leviticus 11
Leviticus 12
Leviticus 13
Leviticus 14
Leviticus 15
Leviticus 16
Leviticus 17
Leviticus 18
Leviticus 19
Leviticus 20
Leviticus 21
Leviticus 22
Leviticus 23
Leviticus 24
Leviticus 25
Leviticus 26
Leviticus 27

Bible Verses

« Levitikus 19:17-18 »
English Standard VersionKatolícky preklad
You shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself: I am the Lord.Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba! Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!
When he realizes his guilt in any of these and confesses the sin he has committed.Kto teda nejakým takýmto spôsobom pritiahne na seba previnenie, nech sa prizná, čím sa prehrešil.
You shall be holy to me, for I the Lord am holy and have separated you from the peoples, that you should be mine.Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som svätý, a ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji!
Six days shall work be done, but on the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work. It is a Sabbath to the Lord in all your dwelling places.Šesť dní budete konať svoju prácu, siedmy deň bude dňom úplného odpočinku so svätým zhromaždením. Vtedy nesmiete konať nijakú prácu, to je Pánova sobota, odpočinok vo všetkých vašich bydliskách.
If anyone sins, doing any of the things that by the Lord's commandments ought not to be done, though he did not know it, then realizes his guilt, he shall bear his iniquity.Ak sa niekto prehreší a prestúpi niektorý z Pánových príkazov, previnil sa, aj keď si toho nebol vedomý, lebo sa dopustil krivdy.
You shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary: I am the Lord.Zachovávajte moju sobotu a majte v úcte moju svätyňu! Ja som Pán!
If you walk in my statutes and observe my commandments and do them, then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit.Ak budete kráčať podľa mojich ustanovení a zachováte moje príkazy a budete konať podľa nich, tak vám dám dážď v príhodný čas, zem vydá svoju úrodu a záhradné stromy uštedria svoje ovocie.
So you shall keep my commandments and do them: I am the Lord.Zachovávajte moje príkazy a konajte podľa nich! Ja som Pán!
Bible verse of the day
Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies