DailyVerses.net
<

Job - NBG & BB

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Job 1
Job 2
Job 3
Job 4
Job 5
Job 6
Job 7
Job 8
Job 9
Job 10
Job 11
Job 12
Job 13
Job 14
Job 15
Job 16
Job 17
Job 18
Job 19
Job 20
Job 21
Job 22
Job 23
Job 24
Job 25
Job 26
Job 27
Job 28
Job 29
Job 30
Job 31
Job 32
Job 33
Job 34
Job 35
Job 36
Job 37
Job 38
Job 39
Job 40
Job 41
Job 42

Bijbelteksten


NBV BGT NBG BB
X
BB
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.Een mens die geen medelijden toont met een vriend in nood, heeft geen ontzag voor de Almachtige God.
En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen.Toen zei de Heer tegen de duivel: "Goed. Met alles wat Job heeft, mag je doen wat je wil. Maar Job zelf mag je niets aandoen." Toen ging de duivel bij de Heer weg.
Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn haar af en knielde op de grond. Hij boog zich diep en zei: "Zonder iets te bezitten ben ik geboren, en zonder iets te bezitten zal ik sterven. De Heer heeft mij eerst veel gegeven. Nu heeft Hij het mij weer afgenomen. Ik prijs de Heer."
Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?Ik had met mijn ogen een verbond gesloten: ik had plechtig besloten niet naar de meisjes te kijken.
Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden.Want ik weet dat mijn Redder leeft. Uiteindelijk zal Hij mij uit het stof optillen, zodat alles weer goed komt.
Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.Het is goed voor je als God je straft. Daarom moet je je er niet tegen verzetten.
En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, zorgde de Heer ervoor dat het weer goed ging met Job. Hij gaf hem het dubbele van wat hij vroeger had gehad.
Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.Ik heb altijd gedaan wat Hij van me vroeg. Ik heb altijd zijn woorden in mijn hart bewaard.
Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen.Maar Hij weet hoe ik leef. Als Hij me zou toetsen, zou Hij zien dat ik zo zuiver ben als zuiver goud. Ik heb altijd geleefd zoals Hij het wil. Ik ben Hem nooit ongehoorzaam geweest.
De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van kracht en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet.Wij kunnen de Almachtige God niet zien en niet begrijpen. Hij is machtig en rechtvaardig.
Opmerkingen
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...