DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Job - NBG

Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Job 1
Job 2
Job 3
Job 4
Job 5
Job 6
Job 7
Job 8
Job 9
Job 10
Job 11
Job 12
Job 13
Job 14
Job 15
Job 16
Job 17
Job 18
Job 19
Job 20
Job 21
Job 22
Job 23
Job 24
Job 25
Job 26
Job 27
Job 28
Job 29
Job 30
Job 31
Job 32
Job 33
Job 34
Job 35
Job 36
Job 37
Job 38
Job 39
Job 40
Job 41
Job 42

Bijbelteksten

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Wie zijn vriend medelijden onthoudt,
die verzaakt de vreze des Almachtigen.
Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.
Ik had met mijn ogen een verbond gesloten,
hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?
Maar ik weet: mijn Losser leeft
en ten laatste zal Hij op het stof optreden.
En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden ​gebeden​ had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.
Zie, welzalig de mens, die God kastijdt;
versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.
De Almachtige, die wij niet begrijpen,
is groot van kracht en recht;
Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet.
Want Hij weet, hoe mijn wandel is;
toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn.
Mijn voet bleef vast in zijn spoor,
ik hield zijn weg zonder af te buigen.
Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken,
in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.
Want ik redde de ellendige die om hulp riep,
de wees en hem die geen helper had;
de zegenwens van wie dreigde onder te gaan, kwam op mij,
en het ​hart​ der ​weduwe​ deed ik jubelen.
Bijbeltekst van de dag
Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies