DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

39 Bijbelteksten over Bescherming

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid,
Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
God is ons een toevlucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt,
zal niets uitrichten,
en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert,
zult gij in het ongelijk stellen.
Dit is het deel van de knechten des Heren
en hun recht van Mijnentwege,
luidt het woord des Heren.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils,
en uw rechterhand ondersteunde mij,
uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.
Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden,
en mijn enkels wankelden niet.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild,
ik hoop op uw woord.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde
en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen;
Ik heb het gedaan en Ik zal dragen,
Ik zal torsen en redden.
Gods weg is volmaakt;
des Heren woord is zuiver.
Hij is een schild voor allen
die bij Hem schuilen.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,
want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Ik echter bezing uw sterkte,
des morgens jubel ik over uw goedertierenheid;
want Gij waart mij een burcht,
een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Het is beter bij de Here te schuilen
dan op mensen te vertrouwen.
Alle woord Gods is gelouterd;
hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
De naam des Heren is een sterke toren;
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
De Here verlost de ziel van zijn knechten,
allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.
Want wie is God behalve de Here,
wie is een rots buiten onze God?
Leert goed te doen, tracht naar recht,
houdt de geweldenaar in toom,
doet recht aan de wees,
verdedigt de rechtszaak der weduwe.
Bijbeltekst van de dag
Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies