DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

100 Populairste Bijbelteksten

 • De liefde is lankmoedig,
  de liefde is goedertieren,
  zij is niet afgunstig,
  de liefde praalt niet,
  zij is niet opgeblazen,
  zij kwetst niemands gevoel,
  zij zoekt zichzelf niet,
  zij wordt niet verbitterd,
  zij rekent het kwade niet toe.
 • Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.
 • Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
 • De Here zegene u en behoede u;
  de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
  de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
 • Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
 • Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.
 • Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
 • Laat alles bij u in liefde toegaan.
 • Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
 • Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
 • Beveel de Here uw werken,
  dan zullen uw voornemens gelukken.
 • Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.
 • Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.
 • Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen,
  want ik vertrouw op U;
  maak mij de weg bekend, die ik gaan moet,
  want tot U hef ik mijn ziel op.
 • De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
 • Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.
 • Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.
 • En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.
 • Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
 • Vertrouw op de Here met uw ganse hart
  en steun op uw eigen inzicht niet.
  Ken Hem in al uw wegen,
  dan zal Hij uw paden recht maken.
 • De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
  Hij zal uw ziel bewaren.
  De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
  van nu aan tot in eeuwigheid.
 • Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?
 • Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
 • Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
 • Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.

Hij geve u naar uw hart,
en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Lees meer...
Een overzicht van de 100 meest populaire Bijbelteksten op DailyVerses.net.

Bijbeltekst van de dag

En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie