DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Liefde

 • De liefde is lankmoedig,
  de liefde is goedertieren,
  zij is niet afgunstig,
  de liefde praalt niet,
  zij is niet opgeblazen,
  zij kwetst niemands gevoel,
  zij zoekt zichzelf niet,
  zij wordt niet verbitterd,
  zij rekent het kwade niet toe.
 • Laat alles bij u in liefde toegaan.
 • Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen,
  want ik vertrouw op U;
  maak mij de weg bekend, die ik gaan moet,
  want tot U hef ik mijn ziel op.
 • En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
 • Dat liefde en trouw u niet verlaten!
  Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,
  dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven
  in de ogen van God en mensen.
 • En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
  God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
 • Zo blijven dan:
  Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
 • Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
 • Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
 • Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.
 • De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
 • Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.
 • Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.
 • Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
  maar ik had de liefde niet,
  ik ware niets.
 • De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.
 • Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.
 • Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
 • Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.
 • Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
 • Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
 • Leg mij als een zegel aan uw hart
  als een zegel aan uw arm.
  Want sterk als de dood is de liefde
  onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht,
  haar vlammen zijn vuurvlammen,
  een vuurgloed des Heren.
 • Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
 • Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
 • Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.
 • Maar, gelijk geschreven staat:
  Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
  en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Niet ons, o Here, niet ons,
maar uw naam geef eer,
om uw goedertierenheid, om uw trouw.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie