DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Liefde

 • De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
 • Alles wat u doet, moet u met liefde doen.
 • Laat mij in de morgen uw liefde horen,
  in U stel ik mijn vertrouwen,
  wijs mij de weg die ik gaan moet,
  mijn ziel verlangt naar U.
 • En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
 • Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
  wind ze om je hals,
  schrijf ze in je hart.
  God en de mensen zullen je genegen zijn
  en je zult waardering ondervinden.
 • Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
 • Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
 • Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
 • Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
 • Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
 • Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
 • Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
 • Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.
 • Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
 • Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
 • Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten,
  zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg?
  Zelfs al zou zij het vergeten,
  Ik vergeet jou nooit.
  Ik heb je in mijn handpalmen gegrift,
  je muren staan Mij steeds voor ogen.
 • Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
 • Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met het water en met woorden.
 • Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.
 • Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
 • Draag mij als een zegel op je hart,
  als een zegel op je arm.
  Sterk als de dood is de liefde,
  beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
  De liefde is een vlammend vuur,
  een vuurgloed van de HEER.
 • Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
 • De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen.
 • Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
  zo waardevol, en Ik houd zo veel van je
  dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou,
  ja alle volken om jou te behouden.
 • Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie