DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Liefde (2/5)

 • Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
 • Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.
 • Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
 • Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
 • Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft
  ontvangt leven, voorspoed en eer.
 • Haat brengt ruzie voort,
  liefde dekt alle fouten toe.
 • Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.
 • De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde.
  Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
 • Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.
 • En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
 • Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
 • Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.
 • De HEER heb ik lief, hij hoort
  mijn stem, mijn smeken,
  hij luistert naar mij,
  ik roep hem aan, mijn leven lang.
 • Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.
 • Ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
 • Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal.
 • Immers:
  ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten,
  laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad
  en zijn lippen voor woorden van bedrog,
  laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is,
  laat hij naar vrede streven en die najagen.’
 • Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
 • God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
 • Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.
 • Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
 • Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.
 • Zijn woede duurt een oogwenk,
  zijn liefde een leven lang.
  Met tranen slapen we ’s avonds in,
  ’s morgens staan we juichend op.
 • Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?
 • Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Liefdevol en genadig is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie