DailyVerses.net

12 Bijbelteksten over Schulden

« Psalmen 37:21 »
NBV BGT NBG BB
De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug,
de rechtvaardige geeft, uit mededogen.
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.
Een rijke heeft macht over armen,
wie leent, is de slaaf van wie uitleent.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen,
gestage groei maakt rijk.
Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft,
terwijl je het hem geven kunt.
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.
Bijbeltekst van de dag
Romeinen 12:21
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
E-mail
Facebook
Twitter
Android