DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vergeving

 • Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na,
  wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
 • Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
 • Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.
 • Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
 • En wanneer dan mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en breekt met zijn kwalijke praktijken, dan zal Ik luisteren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.
 • Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.
 • Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.’
 • Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
  wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.
 • U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
  uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.
 • Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.
 • Wie is een God als U,
  die schuld vergeeft
  en aan zonde voorbijgaat?
  U blijft niet woedend
  op wie er van uw volk nog over zijn;
  liever toont U hun uw trouw.
 • U moet dus weten, volksgenoten, dat het dankzij Hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; ieder die gelooft wordt door Hem vrijgesproken van alles waarvan hij geen vrijspraak kon krijgen op grond van de wet van Mozes.
 • De HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden.
 • Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.
 • Toen beleed ik U mijn zonde,
  ik dekte mijn schuld niet toe,
  ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
  en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
 • In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.
 • Vergeef ons onze schulden,
  zoals ook wij vergeven
  wie ons iets schuldig is.
 • Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.
 • Kom tot inkeer, keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden.
 • Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.’
 • Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven.
 • Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.
 • Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
  laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
  Laat hij terugkeren naar de HEER,
  die zich over hem zal ontfermen;
  laat hij terugkeren naar onze God,
  die hem ruimhartig zal vergeven.
 • God slaat echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen.
 • Kom terug, ontrouw Israël – spreekt de HEER –,
  dan zal Ik mijn woede laten varen,
  want Ik ben trouw en liefdevol,
  niet eeuwig duurt mijn toorn
  – spreekt de HEER.

Maar in uw grote liefde hebt U hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want U bent een genadige en liefdevolle God.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie