...
DailyVerses.net
Deutsch | English | Español | Nederlands

60 Bijbelteksten over Spreken

Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
Woorden hebben macht over leven en dood,
wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf,
wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig,
men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
Kalme woorden zijn een levensboom,
een valse tong vernietigt de geest.
Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.
Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord,
de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.
Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren,
krenkende woorden wakkeren toorn aan.
Een veelprater begaat al snel een misstap,
wie zijn tong in toom houdt is verstandig.
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.
Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.
En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.
Bij een roddelaar is een geheim niet veilig,
wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.
De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.
Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.
Bij gebrek aan overleg mislukken plannen,
ze slagen door ampel beraad.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Loof de HEER, roep luid zijn naam,
maak zijn daden bekend onder de volken.

Lees meer

Deel met je vrienden!

Facebook
Google+
Twitter


Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Bijbeltekst van de dag
Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt.

deuteronomium 5:33
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
Email
E-mail
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Android
Android
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...