DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Liegen

 • Bedriegers zijn de HEER een gruwel,
  betrouwbare mensen zijn Hem welgevallig.
 • Immers:
  ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten,
  laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad
  en zijn lippen voor woorden van bedrog,
  laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is,
  laat hij naar vrede streven en die najagen.’
 • Bevrijd mijn ziel, HEER,
  van lippen die liegen,
  van de tong die bedriegt.
 • Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
  wie oprecht de waarheid spreekt.
  Hij doet aan lasterpraat niet mee,
  hij benadeelt een ander niet
  en drijft niet de spot met zijn naaste.
 • Behoed dan je tong voor het kwaad,
  je lippen voor woorden van bedrog.
 • Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’
 • Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
 • Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
 • Wie heimelijk haat is een huichelaar,
  wie openlijk lastert een dwaas.
 • Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg,
  wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
 • Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht,
  een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
 • Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid,
  een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.
 • Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
 • Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.
 • Houd me ver van leugen en bedrog.
  Maak me niet arm, maar ook niet rijk,
  voed me slechts met wat ik nodig heb.
 • Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
 • Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad.
  Ik verafschuw trots en hoogmoed,
  valsheid en leugens.
 • Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’
 • Kalme woorden zijn een levensboom,
  een valse tong vernietigt de geest.
 • Neem nooit leugens in de mond,
  laat geen bedrog over je lippen komen.
 • Verheven woorden passen niet bij een onverlaat,
  leugens des te minder bij een edel mens.
 • Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord,
  een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
 • Bij een roddelaar is een geheim niet veilig,
  wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
 • God is geen mens, dat Hij zijn woord zou breken
  of terug zou komen op zijn besluit.
  Zou Hij beloven en niet vervullen,
  zijn woord geven en het niet gestand doen?
 • We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, ontuchtplegers, mannen die andere mannen misbruiken, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer, die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God.

Bijbeltekst van de dag

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie