...
DailyVerses.net
Deutsch | English | Español | Nederlands

18 Bijbelteksten over Ontzag

Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER,
wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.
Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
leugens en het kwaad.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat,
maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.
Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw.
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER
dan grote rijkdom en veel onrust.
Wees niet eigenzinnig,
maar heb ontzag voor de HEER
en ga het kwaad uit de weg.
Het zal je sterken als een medicijn,
het verkwikt je lichaam.
Wie zich bekommert om een vriend in nood
toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen.
Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid,
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER
en de weg gaat die hij wijst.
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.
Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.

Lees meer

Deel met je vrienden!

Facebook
Google+
Twitter


Ontvang onze dagelijkse tekst

Bijbeltekst van de dag
Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.

spreuken 18:2
Ontvang onze dagelijkse tekst
Email
E-mail
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Android
Android
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...