DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

19 Bijbelteksten over Vriendschap

« Spreuken 17:17 »
Een vriend is je altijd toegedaan,
je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd,
een echte vriend is meer waard dan een broer.
Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe,
wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht,
een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
Wie zich bekommert om een vriend in nood
toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
Zoals men ijzer scherpt met ijzer,
zo scherpt een mens zijn medemens.
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
Houd een vriend in ere, ook die van je vader,
ga niet naar je broer als je problemen hebt;
een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.
Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
God geeft eenzamen een thuis
en gevangenen vrijheid en voorspoed.
Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 25:4
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...