DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Vriendschap

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
Een vriend heeft te allen tijde lief,
maar een broeder wordt voor de nood geboren.
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na;
maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.
Veel makkers strekken een mens tot ongeluk,
maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
als broeders ook tezamen wonen.
Een valsaard veroorzaakt twist,
een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt,
die verzaakt de vreze des Almachtigen.
En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt,
zo scherpt de ene mens de ander.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.
Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek,
maar betreed het ​huis​ van uw broeder niet
ten dage van uw ongeluk.
Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.
Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen,
die gevangenen uitleidt in voorspoed;
doch weerspannigen wonen in een dor land.
Bijbeltekst van de dag
Lucas 24:6-7
Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...