DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

94 Bijbelteksten over God - NBG

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
De Here, uw God, is in uw midden,
een held, die verlost.
Hij zal Zich over u met vreugde verblijden;
Hij zal zwijgen in zijn liefde;
Hij zal over u juichen met gejubel.
Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
Wie heb ik (nevens U) in de hemel?
Nevens U begeer ik niets op aarde.
Want Ik, de Here, uw God,
grijp uw rechterhand vast;
die tot u zeg:
Vrees niet, Ik help u.
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
O Here, Gij zijt mijn God,
U zal ik verheffen, uw naam loven,
want Gij hebt wonderen gedaan,
raadsbesluiten uit een ver verleden
in waarheid en trouw volvoerd.
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting,
en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.
Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.
Smaakt en ziet, dat de Here goed is;
welzalig de man die bij Hem schuilt.
Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden,
hij heeft van de Here welgevallen verkregen.
Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here,
ik heb geen goed buiten U.
Er is niemand heilig gelijk de Here,
want niemand is er buiten U,
en er is geen rots gelijk onze God.
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.
Bijbeltekst van de dag
spreuken 29:25
Angst voor mensen is een valstrik, wie op de HEER vertrouwt, wordt beschermd.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...