DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Wijsheid

 • Want de Here geeft wijsheid,
  uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.
 • Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
 • Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
 • Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
 • Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud,
  hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
 • Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.
 • Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
 • Door overmoed ontstaat slechts twist,
  maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.
 • Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief;
  wie inzicht bewaart, vindt geluk.
 • Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
 • Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven;
  wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
 • Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
 • Leer ons zó onze dagen tellen,
  dat wij een wijs hart bekomen.
 • Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
 • Als overmoed komt, komt schande mee,
  maar wijsheid is bij de ootmoedigen.
 • De vreze des Heren voedt op tot wijsheid,
  en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
 • Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden,
  hij heeft van de Here welgevallen verkregen.
 • Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
 • Een dwaas schept geen behagen in inzicht,
  maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
 • Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.
 • Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid
  en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.
 • Wie wijs van hart is, neemt geboden aan,
  maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
 • Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.
 • U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.
 • Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.

Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs;
als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie