DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Boosheid

 • Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.
 • De liefde is lankmoedig,
  de liefde is goedertieren,
  zij is niet afgunstig,
  de liefde praalt niet,
  zij is niet opgeblazen,
  zij kwetst niemands gevoel,
  zij zoekt zichzelf niet,
  zij wordt niet verbitterd,
  zij rekent het kwade niet toe.
 • Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.
 • Haat verwekt krakelen,
  maar liefde bedekt alle overtredingen.
 • Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
 • Een zacht antwoord keert de grimmigheid af,
  maar een krenkend woord wekt de toorn op.
 • De lankmoedige is groot van verstand,
  maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
 • En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.
 • De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop,
  maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.
 • Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend,
  maar een schrandere bedekt de smaad.
 • Door overmoed ontstaat slechts twist,
  maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.
 • Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist,
  maar elke dwaas barst los.
 • Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.
 • Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.

Bijbeltekst van de dag

Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...