DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Egoisme

 • Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
 • Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
 • De liefde is lankmoedig,
  de liefde is goedertieren,
  zij is niet afgunstig,
  de liefde praalt niet,
  zij is niet opgeblazen,
  zij kwetst niemands gevoel,
  zij zoekt zichzelf niet,
  zij wordt niet verbitterd,
  zij rekent het kwade niet toe.
 • Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.
 • De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt,
  wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.
 • Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.
 • Een dwaas schept geen behagen in inzicht,
  maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
 • Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.
 • Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
 • Neig mijn hart tot uw getuigenissen
  en niet tot winstbejag.
 • Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
 • Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.
 • En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Bijbeltekst van de dag

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Iemands geschenk maakt ruimte voor hem
en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie