DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Nederigheid

 • Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
 • Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
 • Als overmoed komt, komt schande mee,
  maar wijsheid is bij de ootmoedigen.
 • Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
 • Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
 • Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
 • Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
 • Eens mensen hoogmoed vernedert hem,
  maar een nederige van geest zal eer ontvangen.
 • Het loon van ootmoed – vreze des Heren
  is rijkdom, eer en leven.
 • Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.
 • En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
 • Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
 • Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
 • Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig,
  maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.
 • En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.
 • Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.
 • En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.
 • Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.
 • Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.
 • De vreze des Heren voedt op tot wijsheid,
  en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
 • Goed en waarachtig is de Here;
  daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.
  Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht,
  en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
 • Hij moet wassen, ik moet minder worden.
 • Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
  Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
 • En Hij zeide tot hen: Een ieder, die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij: en een ieder, die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot.
 • Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Een vrolijk hart bevordert de genezing,
maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie