DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Rust

 • Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
 • Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
  van Hem is mijn heil.
 • In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,
  want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
 • Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.
 • De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
  Hij voert mij aan rustige wateren.
 • Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
  vernacht in de schaduw des Almachtigen.
  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
  mijn God, op wie ik vertrouw.
 • Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.
 • Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
 • Smaakt en ziet, dat de Here goed is;
  welzalig de man die bij Hem schuilt.
 • Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.
 • Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.
 • Onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Here, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw rund, noch uw ezel, noch uw overige vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij.
 • Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God,
  want van Hem is mijn verwachting.

Bijbeltekst van de dag

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
als broeders ook tezamen wonen.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie