DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Ziel

 • En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
 • Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?
 • Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
  van Hem is mijn heil.
 • Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
  en wat zijt gij onrustig in mij?
  Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
  mijn Verlosser en mijn God!
 • Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.
 • Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
 • Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.
 • Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
  mij in de schoot van mijn moeder geweven.
  Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
  wonderbaar zijn uw werken;
  mijn ziel weet dat zeer wel.
 • En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.
 • Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
 • O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,
  mijn ziel dorst naar U,
  mijn vlees smacht naar U,
  in een dor en dorstig land, zonder water.
 • Loof de Here, mijn ziel,
  en al wat in mij is, zijn heilige naam.
 • Vriendelijke woorden zijn als honigzeem,
  zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.
 • Ik verwacht de Here,
  mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.
 • Here, red mij van de leugenlippen,
  van de bedrieglijke tong.
 • De wet des Heren is volmaakt,
  zij verkwikt de ziel;
  de getuigenis des Heren is betrouwbaar,
  zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
 • Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.
 • Mijn lippen zullen jubelen, wanneer ik U zal psalmzingen,
  en mijn ziel, die Gij hebt verlost.
 • Zie, ik ga thans de weg van al het aardse; erkent nu met geheel uw hart en geheel uw ziel, dat niet één van alle goede beloften die de Here, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. Alles is voor u uitgekomen. Zijnerzijds is niets onvervuld gebleven.
 • Mijn ziel dorst naar God,
  naar de levende God;
  wanneer zal ik komen
  en voor Gods aangezicht verschijnen?
 • Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God,
  want van Hem is mijn verwachting.
 • Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.

Bijbeltekst van de dag

De vreze des Heren is het kwade te haten;
hoogmoed en trots en boze wandel
en een mond vol draaierijen haat ik.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Beveel de Here uw werken,
dan zullen uw voornemens gelukken.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie