DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Liegen

 • Leugenlippen zijn de Here een gruwel,
  maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.
 • Want:
  wie het leven wil liefhebben
  en goede dagen zien,
  weerhoude zijn tong van het kwade,
  en zijn lippen van bedrog te spreken;
  hij wijke af van het kwade en doe het goede,
  hij zoeke de vrede en jage die na.
 • Here, red mij van de leugenlippen,
  van de bedrieglijke tong.
 • Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is
  en waarheid spreekt in zijn hart,
  die met zijn tong niet lastert,
  die zijn metgezel geen kwaad doet
  en geen smaad op zijn naaste laadt.
 • Bewaar uw tong voor het kwade
  en uw lippen voor het spreken van bedrog.
 • En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.
 • Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.
 • Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.
 • Wie haat verbergt, is een leugenlip;
  wie laster verbreidt, is een dwaas.
 • Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig,
  maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
 • Een valsaard veroorzaakt twist,
  een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
 • Een betrouwbaar getuige liegt niet,
  maar wie leugens uitblaast, is een vals getuige.
 • Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
 • Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
 • Houd valsheid en leugentaal verre van mij,
  geef mij armoede noch rijkdom,
  voed mij met het brood, mij toebedeeld.
 • Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
 • De vreze des Heren is het kwade te haten;
  hoogmoed en trots en boze wandel
  en een mond vol draaierijen haat ik.
 • Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.
 • Zachtheid van tong is een boom des levens,
  maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
 • Doe weg van u de valsheid van mond
  en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.
 • Een groot woord past niet aan een dwaas,
  hoeveel te minder leugentaal aan een edele.
 • De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is,
  maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.
 • Wie met laster omgaat, verraadt geheimen;
  maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
 • God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben.
  Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?
 • Wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd.

Bijbeltekst van de dag

Gerechtigheid en recht doen,
is de Here welgevalliger dan offers.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie