DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Eerlijkheid

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen,
maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.
Gerechtigheid en recht doen,
is de Here welgevalliger dan offers.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Een valsaard veroorzaakt twist,
een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
Zalig de reinen van hart,
want zij zullen God zien.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem;
wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt,
op de man die boze plannen smeedt.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut,
maar gerechtigheid redt van de dood.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt,
terwijl het in uw macht is het te doen.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent,
die zijn zaken recht behartigt.
Beter een weinig met ​gerechtigheid,
dan grote inkomsten met ​onrecht.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.
Dan zult gij ​gerechtigheid​ en recht verstaan,
ook rechtschapenheid, elke goede weg.
Laten uw ogen voorwaarts blikken
en uw oogopslag rechtuit zijn.
Bijbeltekst van de dag
Job 6:14
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...