DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Aanbidding

 • O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
 • Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.
 • Alles wat adem heeft, love de Here.
  Halleluja.
 • Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.
 • God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
 • Loof de Here, mijn ziel,
  en al wat in mij is, zijn heilige naam.
 • Al zou de vijgeboom niet bloeien,
  en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,
  de vrucht van de olijfboom teleurstellen;
  al zouden de akkers geen spijs opleveren,
  de schapen uit de kooi verdreven zijn
  en er geen runderen in de stallingen zijn,
  nochtans zal ik juichen in de Here,
  jubelen in de God van mijn heil.
 • Looft de Here, want Hij is goed,
  want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
 • Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.
 • O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,
  mijn ziel dorst naar U,
  mijn vlees smacht naar U,
  in een dor en dorstig land, zonder water.
 • Mijn mond is vervuld van uw lof,
  de ganse dag van uw luister.
 • Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.
 • Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.
 • Zingt Gode, psalmzingt zijn naam,
  baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt;
  Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht.
  Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen,
  God in zijn heilige woning.
 • Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
 • Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
  knielen voor de Here, onze Maker.
 • Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
  en wat zijt gij onrustig in mij?
  Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
  mijn Verlosser en mijn God!
 • Want uw goedertierenheid is beter dan het leven;
  mijn lippen zullen U roemen.
  Zo wil ik U prijzen mijn leven lang,
  in uw naam mijn handen opheffen.
 • Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.
 • Want er staat geschreven:
  (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
 • Looft de Here, roept zijn naam aan,
  maakt onder de volken zijn daden bekend.
 • Er is niemand heilig gelijk de Here,
  want niemand is er buiten U,
  en er is geen rots gelijk onze God.
 • Ik strek mijn handen tot U uit,
  mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. sela
 • Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here,
  ik heb geen goed buiten U.
 • Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen,
  of er was een lofzang onder mijn tong.

Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...