DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Aanbidding

 • HEERE, U bent mijn God,
  ik zal U roemen, Uw Naam loof ik.
  Want U hebt wonderen gedaan.
  Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.
 • U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.
 • Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
  Halleluja!
 • En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.
 • God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
 • Loof de HEERE, mijn ziel,
  en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
 • Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
  en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
  al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
  en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
  al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
  en er geen rund in de stallen over zijn –
  ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
  mij verheugen in de God van mijn heil.
 • Loof de HEERE, want Hij is goed,
  want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
 • Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.
 • O God, U bent mijn God!
  U zoek ik vroeg in de morgen;
  mijn ziel dorst naar U,
  mijn lichaam verlangt naar U
  in een land, dor en dorstig, zonder water.
 • Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof
  en met Uw luister, de hele dag.
 • Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
 • Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.
 • Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam;
  baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt,
  want HEERE is Zijn Naam;
  spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.
  Vader van de wezen en Rechter van de weduwen:
  dát is God in Zijn heilige woning.
 • Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
 • Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
  laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.
 • Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
  daarom zullen mijn lippen U prijzen.
  Zo zal ik U loven in mijn leven,
  in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.
 • Wat buigt u zich neer, mijn ziel,
  en wat bent u onrustig in mij?
  Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
  Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
 • Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
 • Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.
 • Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,
  maak Zijn daden bekend onder de volken.
 • Er is niemand zo heilig als de HEERE,
  want er is niemand buiten U,
  en er is geen rotssteen als onze God.
 • Ik spreid mijn handen naar U uit,
  mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela
 • Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;
  mijn goedheid is niet voor U.
 • Ik riep tot Hem met mijn mond,
  en Hij werd geroemd door mijn tong.

Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede;
voor hen ligt er geen struikelblok.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie