DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Rechtvaardigheid

 • Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt,
  vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.
 • Die ieder vergelden zal naar zijn werken.
 • U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.
 • Want de HEERE heeft het recht lief
  en zal Zijn gunstelingen niet verlaten;
  voor eeuwig worden zij bewaard,
  maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.
 • Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
 • Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen,
  maar de HEERE toetst de harten.
 • Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
 • Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen,
  de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.
 • Gerechtigheid en recht te doen
  is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.
 • De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen,
  Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.
 • Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.
 • En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
 • Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.
 • Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
 • Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
 • Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.
 • En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.
 • Welzalig de man
  die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
  die niet staat op de weg van de zondaars,
  die niet zit op de zetel van de spotters.
 • Wentel uw weg op de HEERE
  en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
  Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
  uw recht doen stralen als de middagzon.
 • Schatten aan goddeloosheid baten niet,
  maar gerechtigheid redt van de dood.
 • Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
 • De goddeloze doet een bedrieglijk werk,
  maar wie gerechtigheid zaait, oogst betrouwbaar loon.
 • En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.
 • Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige gelofte te doen,
  en pas daarna de gedane geloften te overwegen.
 • Ik zoek U met heel mijn hart,
  laat mij van Uw geboden niet afdwalen.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie